PHP

PHP Mail Sınıfı

PHP Mail Sınıfı php mail sınıfıPHPMailer sınıfı, mail sunucunuz üzerinde SMTP oturumu açarak web siteniz üzerinden mail gönderimini sağlamaktadır. İletişim formu, kullanıcı ve hata bildirimleri gibi birçok farklı ihtiyaç için kullanılabilir. Bu yazı içerisinde de bu PHP mail sınıfı nasıl kullanılır sorusuna yanıt vereceğiz.

PHPMailer sınıfını iki farklı şekilde projenize dahil edebilirsiniz.

Composer kullanıyorsanız, aşağıdaki komutu konsol üzerinde çalıştırabilirsiniz.

composer require phpmailer/phpmailer

Composer kullanmıyorsanız, aşağıdaki link ile PHPMailer dosyalarını indirebilir ve PHP projenizin bulunduğu dizine yükleyebilirsiniz.

Github'dan indir

Basit bir örnek aşağıda yer almaktadır.

<?php
require 'PHPMailerAutoload.php';

$mail = new PHPMailer;

// hata ve bilgi mesajlarını aktif eder.
//$mail->SMTPDebug = 3; 

$mail->isSMTP();
// smtp sunucusu
$mail->Host = 'smtp.yandex.com.tr';
$mail->SMTPAuth = true;   
// email adresiniz  
$mail->Username = 'emailadresiniz';
// email şifreniz
$mail->Password = 'emailsifreniz';
// şifreleme tls veya ssl kullanabilirsiniz
$mail->SMTPSecure = 'tls';
// smtp sunucu portu tls için 587, ssl için 465
$mail->Port = 587; 
// gönderici email adresi
$mail->setFrom('emailadresiniz', 'isminiz');
// alıcı email adresleri
$mail->addAddress('aliciadres', 'aliciismi');
$mail->addAddress('aliciadres2');
// yanıt adresi
$mail->addReplyTo('emailadresiniz', 'isminiz');
// cc email adresi
$mail->addCC('emailadresi');
// bcc email adresi
$mail->addBCC('emailadresi');
$mail->isHTML(true);

$mail->Subject = 'Konu';
$mail->Body  = 'Mailinizin içeriği';

if(!$mail->send()) {
  echo 'Mesaj gönderilemedi.';
  echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo;
} else {
  echo 'Mesaj gönderildi.';
}

Mis gibi mail() fonksiyonu varken neden PHPMailer kullanayım diye düşünüyorsanız, paylaşımlı hosting hizmetleri üzerinde artık mail() fonksiyonunu kullanmanıza izin veren firma sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Ayrıca, kimlik doğrulama yaparak mail göndermek maillerinizin teslim edilebilmesi için önemli rol oynamaktadır.

PHPMailer

Yazar Hakkında

Gürkan Biçer

Gürkan Biçer

PHP Developer, Network & System Administrator

Yorum Yazın