Linux Wiki

Ubuntu 14.04 PhpMyAdmin Kurulumu

Ubuntu 14.04 işletim sistemi üzerinde LAMP server kullanıyorsanız, MySQL veritabanlarını yönetmek için bir arayüze ihtiyacınız olacak! PhpMyAdmin, MySQL veritabanı yönetimi için vazgeçilmez bir arayüz. Çok basit bir şekilde PhpMyAdmin‘i web sunucunuza kurabilir ve herhangi bir vhost üzerine alias ekleyebilir veya phpmyadmin için özel bir vhost oluşturarak kullanabilirsiniz.

Kurulum

Öncelikle güncellemelerimizi alalım.

apt-get update

Ardından PhpMyAdmin kurulum işlemine geçelim.

apt-get install phpmyadmin

Kurulum ekranında bazı seçenekler sunulacak ve bazı bilgileri girmeniz istenecektir. Aşağıda bu işlem adımlarını nasıl yapmanız gerektiğini belirttim.

  • Web servis seçimi için apache2 işaretleyin.
  • Veritabanı kurmak için dbconfig-common‘un kullanılıp kullanılmayacağı sorulduğunda yes seçeneğini işaretleyin.
  • MySQL root şifreniz girmeniz istenecek.
  • PhpMyAdmin’e giriş yapmak için bir şifre belirlemeniz ve onaylamanız istenecek.

PhpMyAdmin php5-mcrypt eklentisi gerektirmektedir. Eğer LAMP server kurulumu gerçekleştirirken bu eklentiyi yüklemediyseniz aşağıdaki komutlarla yükleyebilir ve etkinleştirebilirsiniz.

apt-get install php5-mcrypt
php5enmod mcrypt
service apache2 restart

Son olarak, PhpMyAdmin‘e nasıl erişmek istediğinizi belirlemeniz gerekiyor.

Eğer http://IPADRESI/phpmyadmin şeklinde erişmek istiyorsanız varsayılan apache konfigürasyon dosyasını açıp VirtualHost blok içerisine alias eklemeniz gerekiyor. Genellikle varsayılan Apache konfigürasyon dosyası 000-default.conf şeklindedir.

<VirtualHost IPADRESI:80>
...
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin
...
</VirtualHost>

Özel bir vhost oluşturmak ve sql.domain.com şeklinde erişmek istiyorsanız aşağıdaki gibi bir vhost oluşturabilirsiniz.

<VirtualHost IPADRESI:80>
ServerAdmin hostmaster@deneme.com
DocumentRoot /usr/share/phpmyadmin

AssignUserId www-data www-data

<Directory /usr/share/phpmyadmin/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/phpmyadmin-error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/phpmyadmin-access.log combined
</VirtualHost>

Yazar Hakkında

Gürkan Biçer

Gürkan Biçer

PHP Developer, Network & System Administrator

Yorum Yazın